Αρχείο - Περιγραφή
Ημερομηνία
Μέγεθος

Εγχειρίδιο Χρήσης iPad 2012
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης και πληροφορίες λειτουργίας για το iPad του 2012 με iOS 5.1

25/04/2012

Εγχειρίδιο χρήσης iPod touch - iOS 5
Ελληνικός οδηγός χρήσης για το iPod touch με iOS 5.

16/11/2011

Εγχειρίδιο χρήσης iPod nano 2011
Ελληνικός οδηγός χρήσης για το iPod nano.

16/11/2011

iPod nano - Σύντομος Οδηγός (Quick Start)
Ελληνικός σύντομος οδηγός για το iPod nano. Περιέχει βασικές οδηγίες και εικόνες χρήσης.

10/11/2011

iPod touch - Σύντομος Οδηγός (Quick Start)
Ελληνικός σύντομος οδηγός για το iPod touch. Περιέχει βασικές οδηγίες και εικόνες χρήσης.

10/11/2011

iPod touch - Οδηγός πληροφοριών
Ελληνικός οδηγός με σημαντικές πληροφορίες για το iPod touch.

10/11/2011

Εγχειρίδιο χρήσης iPad
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το iPad, τις βασικές δυνατότητές του και τη λειτουργία του, τις επιλογές αναβάθμισής του καθώς και προβλήματα και λύσεις.

30/08/2011

Εγχειρίδιο χρήσης iPad 2
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το iPad 2, τις βασικές δυνατότητές του και τη λειτουργία του, τις επιλογές αναβάθμισής του καθώς και προβλήματα και λύσεις.

30/08/2011

Ελληνικό Mac OS X 10.6.7
Ελληνικές μεταφράσεις για το Mac OS X 10.6.7.
Είναι κατάλληλες για υπολογιστές με 10.6.7 των οποίων το Σύστημα προέρχεται από αναβάθμιση (μέσω Software Update ή download) και όχι από εργοστασιακή εγκατάσταση.

07/07/2011

Εγχειρίδιο χρήσης iMac (Ιούνιος 2011)
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το iMac, τις βασικές δυνατότητες του υπολογιστή και τη λειτουργία του, τις επιλογές αναβάθμισής του καθώς και προβλήματα και λύσεις.

17/06/2011

Ελληνικό iTunes 10.2.1
Ελληνικές μεταφράσεις για το iTunes 10.2.1. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα Εισόδου είναι τα Ελληνικά. Απαραίτητο για να δείτε το εξελληνισμένο περιβάλλον της εφαρμογής.

11/04/2011

Εγχειρίδιο χρήσης MacBook Pro (13 ιντσών)
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το MacBook Pro 13 ιντσών.

31/03/2011

Εγχειρίδιο χρήσης MacBook Pro (15 ιντσών)
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το MacBook Pro 15 ιντσών.

31/03/2011

Εγχειρίδιο χρήσης MacBook Pro (17 ιντσών)
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το MacBook Pro 17 ιντσών.

31/03/2011

Ελληνικό iPhoto 9.1.1
Ελληνικές μεταφράσεις για το iPhoto 9.1.1. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα Εισόδου είναι τα Ελληνικά. Απαραίτητο για να δείτε το εξελληνισμένο περιβάλλον της εφαρμογής.

15/03/2011

Ελληνικό iMovie 9.0
Ελληνικές μεταφράσεις για το iMovie 9.0. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα Εισόδου είναι τα Ελληνικά. Απαραίτητο για να δείτε το εξελληνισμένο περιβάλλον της εφαρμογής.

28/02/2011

Ελληνικό Mac OS X 10.6.6
Ελληνικές μεταφράσεις για το Mac OS X 10.6.6.
Είναι κατάλληλες για υπολογιστές με 10.6.6 των οποίων το Σύστημα προέρχεται από αναβάθμιση (μέσω Software Update ή download) και όχι από εργοστασιακή εγκατάσταση.

16/02/2011

Ελληνικό iWeb 3.0.2
Ελληνικές μεταφράσεις για το iWeb 3.0.2. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα Εισόδου είναι τα Ελληνικά. Απαραίτητο για να δείτε το εξελληνισμένο περιβάλλον της εφαρμογής.

04/02/2011

Ελληνικό GarageBand 6.0
Ελληνικές μεταφράσεις για το GarageBand 6.0. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα Εισόδου είναι τα Ελληνικά. Απαραίτητο για να δείτε το εξελληνισμένο περιβάλλον της εφαρμογής.

02/02/2011

Ελληνικό iDVD 7.1
Ελληνικές μεταφράσεις για το iDVD 7.1. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα Εισόδου είναι τα Ελληνικά. Απαραίτητο για να δείτε το εξελληνισμένο περιβάλλον της εφαρμογής.

31/01/2011

Εγχειρίδιο χρήσης MacBook Pro (17 ιντσών)
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το MacBook Pro 17 ιντσών.

18/01/2011

Εγχειρίδιο χρήσης Mac Pro με Mac OS X Server
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το Mac Pro με Mac OS X Server.

11/01/2011

Ελληνικό iTunes 10.1.1
Ελληνικές μεταφράσεις για το iTunes 10.1.1. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα Εισόδου είναι τα Ελληνικά. Απαραίτητο για να δείτε το εξελληνισμένο περιβάλλον της εφαρμογής.

10/01/2011

Ελληνικό Mac OS X 10.6.5
Ελληνικές μεταφράσεις για το Mac OS X 10.6.5.
Είναι κατάλληλες για υπολογιστές με 10.6.5 των οποίων το Σύστημα προέρχεται από αναβάθμιση (μέσω Software Update ή download) και όχι από εργοστασιακή εγκατάσταση.

21/12/2010

Εγχειρίδιο χρήσης MacBook Air (11 ιντσών)
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το MacBook Air, τις βασικές δυνατότητες του υπολογιστή και τη λειτουργία του, τις επιλογές αναβάθμισής του καθώς και προβλήματα και λύσεις.

08/11/2010

Εγχειρίδιο χρήσης MacBook Air (13 ιντσών)
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το MacBook Air, τις βασικές δυνατότητες του υπολογιστή και τη λειτουργία του, τις επιλογές αναβάθμισής του καθώς και προβλήματα και λύσεις.

08/11/2010

Ελληνικό iTunes 10.0
Ελληνικές μεταφράσεις για το iTunes 10.0. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα Εισόδου είναι τα Ελληνικά. Απαραίτητο για να δείτε το εξελληνισμένο περιβάλλον της εφαρμογής.

29/10/2010

Ελληνικό iWork 9.0.3
Ελληνικές μεταφράσεις για το iWork 9.0.3. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα Εισόδου είναι τα Ελληνικά. Απαραίτητο για να δείτε το εξελληνισμένο περιβάλλον της εφαρμογής.

21/10/2010

Οδηγός χρήσης iPod touch (Quick Start)
Σύντομος οδηγός χρήσης για το iPod touch (2010) και τις βασικές του λειτουργίες.

06/10/2010

Οδηγός ασφάλειας iPod touch
Oδηγός ασφάλειας για το iPod touch (2010) που περιέχει σημαντικές πληροφορίες χειρισμού καθώς και τους όρους εγγύησης.

24/09/2010

Οδηγός χρήσης iPod nano (Quick Start)
Σύντομος οδηγός χρήσης για το iPod nano (2010) και τις βασικές του λειτουργίες.

23/09/2010

Οδηγός χρήσης iPod shuffle (Quick Start)
Σύντομος οδηγός χρήσης για το iPod shuffle και τις βασικές του λειτουργίες.

22/09/2010

Ελληνικό iTunes 9.2.1
Ελληνικές μεταφράσεις για το iTunes 9.2.1. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα Εισόδου είναι τα Ελληνικά. Απαραίτητο για να δείτε το εξελληνισμένο περιβάλλον της εφαρμογής.

20/09/2010

Εγχειρίδιο χρήσης iMac
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το iMac, τις βασικές δυνατότητες του υπολογιστή και τη λειτουργία του, τις επιλογές αναβάθμισής του καθώς και προβλήματα και λύσεις.

30/08/2010

Εγχειρίδιο χρήσης MacPro
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το MacPro, τις βασικές δυνατότητες του υπολογιστή και τη λειτουργία του, τις επιλογές αναβάθμισής του καθώς και προβλήματα και λύσεις.

30/08/2010

Εγχειρίδιο χρήσης MacPro (χωρίς Energy Star)
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το MacPro, τις βασικές δυνατότητες του υπολογιστή και τη λειτουργία του, τις επιλογές αναβάθμισής του καθώς και προβλήματα και λύσεις.
Αφορά το μοντέλο χωρίς συμμόρφωση στο πρότυπο ENERGY STAR®.

30/08/2010

Ελληνικό Mac OS X 10.6.4
Ελληνικές μεταφράσεις για το Mac OS X 10.6.4.
Είναι κατάλληλες για υπολογιστές με 10.6.4 των οποίων το Σύστημα προέρχεται από αναβάθμιση (μέσω Software Update ή download) και όχι από εργοστασιακή εγκατάσταση.

05/08/2010

Εγχειρίδιο χρήσης MacMini
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το Mac Mini τις βασικές δυνατότητες του υπολογιστή και τη λειτουργία του, τις επιλογές αναβάθμισής του καθώς και προβλήματα και λύσεις.

20/07/2010

Ελληνικό iTunes 9.1.1
Ελληνικές μεταφράσεις για το iTunes 9.1.1. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα Εισόδου είναι τα Ελληνικά. Απαραίτητο για να δείτε το εξελληνισμένο περιβάλλον της εφαρμογής.

23/06/2010

Εγχειρίδιο χρήσης iPod nano
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το iPod nano, τις βασικές δυνατότητές του και τη λειτουργία του, τις επιλογές αναβάθμισής του καθώς και προβλήματα και λύσεις.

04/06/2010

Ελληνικό Mac OS X 10.6.3
Ελληνικές μεταφράσεις κατάλληλες για τα build 10D573 & 578 του Mac OS X 10.6.3.
Συστήματα 10.6.3 με αριθμό build (φαίνεται από το μενού Apple->About This Mac πατώντας στον αριθμό έκδοσης) μεγαλύτερο του 10D578 είναι ακατάλληλα.
Συστήματα 10.6.3 με αριθμό build μικρότερο του 10D578 μπορούν να αναβαθμιστούν σε 10D578 από εδώ.

02/06/2010

Εγχειρίδιο χρήσης MacBook Pro 13”
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το MacBook Pro 13, τις βασικές δυνατότητες του υπολογιστή και τη λειτουργία του, τις επιλογές αναβάθμισής του καθώς και προβλήματα και λύσεις.

10/05/2010

Εγχειρίδιο χρήσης MacBook
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το MacBook, τις βασικές δυνατότητες του υπολογιστή και τη λειτουργία του, τις επιλογές αναβάθμισής του καθώς και προβλήματα και λύσεις.

05/05/2010

Εγχειρίδιο χρήσης MacBook Pro
Ελληνικό εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνει γνωριμία με το MacBook Pro, τις βασικές δυνατότητες του υπολογιστή και τη λειτουργία του, τις επιλογές αναβάθμισής του καθώς και προβλήματα και λύσεις.

30/04/2010

Ελληνικό Mac OS X 10.6.2
Ελληνικές μεταφράσεις για το Mac OS X 10.6.2.

26/03/2010

Ελληνικό iTunes 9.0.2
Ελληνικές μεταφράσεις για το iTunes 9.0.2. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η γλώσσα Εισόδου είναι τα Ελληνικά. Απαραίτητο για να δείτε το εξελληνισμένο περιβάλλον της εφαρμογής.

26/03/2010